Ποδόσφαιρο Τοπικά

Αλλάζει πάλι χέρια η ΕΠΣ Φθιώτιδας

Με απόφαση του Διαιτητικού δικαστηρίου ο πρόεδρος της ΕΠΣ Φθιώτιδας Κώστας Σακελλάρης υποχρεώνεται εντός 3 ημερών να προχωρήσει σε συνεδρίαση αναδιάρθρωσης της εκτελεστικής επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου της Ένωσης, μετά την προσφυγή που είχαν υποβάλει τα 7 από τα 11 μέλη της διοίκησης.

Αυτό πρακτικά σημαίνει πως ο νέος πρόεδρος της ΕΠΣ Φθιώτιδας θα είναι πλέον ο Μιχάλης Κορδολέμης, ο οποίος έχει την υποστήριξη της πλειοψηφίας και θα λάβει την ψήφο τους για την προεδρία, ενώ ο Σακελλάρης περνάει στη μειοψηφία.

Δείτε στη συνέχεια ολόκληρη την απόφαση του Διαιτητικού Δικαστηρίου

1) Δέχεται (κατά πλειοψηφία) την υπό ημερομηνία 10.02.2020 και με αριθμό πρωτοκόλλου ΕΠΟ 5419/10.02.2020 αίτηση / προσφυγή των (α΄) Μιχαήλ ΚΟΡΔΟΛΕΜΗ του Κωνσταντίνου, κατοίκου Μεγάλης Βρύσης Φθιώτιδας, (β΄) Χρήστου ΦΑΦΟΥΤΗ του Ευσταθίου, κατοίκου Αφανού Λαμίας, (γ΄) Γεωργίου ΦΑΦΟΥΤΗ του Λουκά, κατοίκου Λαμίας, (δ΄) Ευαγγέλου ΑΣΗΜΩΤΟΥ του Δημητρίου, κατοίκου Καμένων Βούρλων Φθιώτιδας, (ε΄) Δημητρίου ΝΙΚΟΛΑΟΥ του Μιχαήλ, κατοίκου Αταλάντης Φθιώτιδας, (στ΄) Αναστασίου ΣΠΥΡΙΔΩΝΟΣ του Δημητρίου, κατοίκου Μώλου Λαμίας και (ζ΄) Παναγιώτη ΖΟΥΜΠΟΠΟΥΛΟΥ του Χαραλάμπους, κατοίκου Γαλανέϊκων Λαμίας ΚΑΤΑ των (1.) Εδρεύοντος στη Λαμία και εκπροσωπούμενου νόμιμα δευτεροβάθμιου αθλητικού σωματείου με την επωνυμία «ΕΝΩΣΗ ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΙΚΩΝ ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ ΦΘΙΩΤΙΔΑΣ (Ε.Π.Σ.Φ.)» και (2.) Κωνσταντίνου ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ του Παναγιώτη, κατοίκου Λαμίας, με την ιδιότητά του ως προέδρου και νόμιμου εκπροσώπου της «Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας».

Υποχρεώνει τον δεύτερο των καθών Κωνσταντίνο ΣΑΚΕΛΛΑΡΗ του Παναγιώτη, όπως, εντός προθεσμίας τριών (3) ημερών από της νόμιμης γνωστοποιήσεως αποσπάσματος της παρούσας αποφάσεως σ’ αυτόν, συγκαλέσει σε συνεδρίαση το Διοικητικό Συμβούλιο της «Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Φθιώτιδας», ορίζοντας ως χρόνο συνεδριάσεως εντός τριών (3) ημερών από της σχετικής προσκλήσεως, ως τόπο το γραφείο συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου στην έδρα της Ε.Π.Σ. Φθιώτιδας στη Λαμία και ως θέμα ημερήσιας διάταξης τη συζήτηση και λήψη απόφασης επί του αιτήματος των αιτούντων/προσφευγόντων, που έχει διατυπωθεί στην υπό ημερομηνία 04.02.2020 αίτησή τους περί ανακατανομής/αναδιάρθρωσης των θέσεων (αξιωμάτων) μεταξύ των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου, που επιδόθηκε σ’ αυτόν δυνάμει της υπ’ αριθμ. 4952Ε΄/04.02.2020 έκθεσης επιδόσεως του δικαστικού επιμελητή περιφέρειας του Εφετείου Λαμίας Ιωάννη Αλεξανδρή.

Σε περίπτωση αρνήσεως του δευτέρου των καθών να συμμορφωθεί ή άπρακτης παρελεύσεως των παραπάνω προθεσμιών, παρέχει τη δυνατότητα στους αιτούντες/προσφεύγοντες να πράξουν τούτο, με πρωτοβουλία και ευθύνη του πρώτου εξ αυτών Μιχαήλ ΚΟΡΔΟΛΕΜΗ του Κωνσταντίνου και με τήρηση όλων των παραπάνω διατυπώσεων και προθεσμιών, στον ίδιο, ως άνω, χώρο συνεδρίασης και -σε περίπτωση που αυτό καταστεί ανέφικτο για οποιονδήποτε λόγο- στον χώρο υποδοχής (χολ) των γραφείων της Ε.Π.Σ. Φθιώτιδας επί της οδού Όθωνος αριθμ. 1 της Λαμίας.

Σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις, στη συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου θα προεδρεύσει ο δεύτερος των καθών Κωνσταντίνος ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ του Παναγιώτη, σε περίπτωση δε που τούτο καταστεί ανέφικτο για οποιονδήποτε λόγο είτε εξ αρχής είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο πρόεδρος θα αναπληρωθεί κατά σειρά από τον α΄ αντιπρόεδρο, από τον β΄ αντιπρόεδρο και από τον σύμβουλο που θα εκλέξουν τα λοιπά συμμετέχοντα στη συνεδρίαση μέλη. Χρέη γραμματέα σε όλες τις παραπάνω περιπτώσεις θα ασκήσει ο γενικός γραμματέας της Ε.Π.Σ. Φθιώτιδας, σε περίπτωση δε που τούτο καταστεί ανέφικτο για οποιονδήποτε λόγο είτε εξ αρχής είτε κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης, ο γραμματέας θα αναπληρωθεί από τον σύμβουλο που θα εκλέξουν τα λοιπά συμμετέχοντα στη συνεδρίαση μέλη.

Διατάσσει α΄) την επιστροφή στους προσφεύγοντες του εκ τριακοσίων (300,00) ευρώ παραβόλου και β΄) την εισαγωγή στο Ταμείο της Ε.Π.Ο. των εξ εννιακοσίων (900,00) ευρώ τελών λειτουργίας, που αμφότερα, συνολικού ποσού χιλίων διακοσίων (1200,00) ευρώ, προκαταβλήθηκαν από τους προσφεύγοντες με το υπ’ αριθμ. 4608/10.02.2020 διπλότυ-πο κατάθεσης της Ε.Π.Ο.

Καταδικάζει τους καθών η προσφυγή στην πληρωμή των συνολικών εξόδων της διαιτητικής διαδικασίας, τα οποία ορίζει στο ποσό των εξακοσίων (600,00) ευρώ, επιμεριζόμενο σε ποσό τετρακοσίων πενήντα (450,00) ευρώ καταβλητέο στους προσφεύγοντες ως νικήσαντες διαδίκους και σε ποσό εκατόν πενήντα (150,00) ευρώ καταβλητέο στη Γραμματεία του Δικαστηρίου.

2) Καταργεί τη δίκη ως προς τους αιτούντες-προσφεύγοντες:

 

  • αθλητικό σωματείο με την επωνυμία “Α.Σ. ΚΟΜΝΗΝΟΣ”, που εδρεύει στην Κόμνηνα Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα,
  • 2 ) αθλητικό σωματείο με την επωνυμία “LARCO-ΑΣ ΟΠΟΥΝΤΙΟΣ ΜΑΡΤΙΝΟΥ”, που εδρεύει στο Μαρτίνο Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα, 3)αθλητικό σωματείο με την επωνυμία “Α.Ο. ΚΟΜΠΟΤΑΔΩΝ”, που εδρεύει στους Κομποτάδες Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα,
  • 4) αθλητικό σωματείο με την επωνυμία “Α.Ο. ΓΑΡΔΙΚΙ ΟΜΙΛΑΙΩΝ”, που εδρεύει στο Γαρδίκι Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα,
  • 5 )αθλητικό σωματείο με την επωνυμία “Α.Σ. ΚΕΡΑΥΝΟΣ ΑΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ”, που εδρεύει στον Άγιο Γεώργιο Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα,
  • 6) αθλητικό σωματείο με την επωνυμία “Α.Ο. ΣΤΥΛΙΣ”, που εδρεύει στη Στυλίδα Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα,
  • 7) αθλητικό σωματείο με την επωνυμία “Α.Σ. ΟΜΒΡΟΣ 1931”, που εδρεύει στον Όμβρο Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα και
  • 8) αθλητικό σωματείο με την επωνυμία “ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ-ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ 2010”, που εδρεύει στη Μακρακώμη Φθιώτιδας και εκπροσωπείται νόμιμα.

Συνεκδικάζει αντιμωλία των λοιπών διαδίκων την από 06-02-2020 και με αριθμ. κατάθ. ΕΠΟ 5344/ 10-02-2020 αίτηση-προσφυγή και την από 13-02-2020 και με αριθμ. κατάθ. ΕΠΟ 6020/14-02-2020 αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση.

Απορρίπτει την αίτηση-προσφυγή. Διατάσσει την κατάπτωση υπέρ της Ε.Π.Ο. του εκ ποσού χιλίων(1.000) ευρώ παραβόλου, καθώς και την εισαγωγή στο ταμείο της Ε.Π.Ο. των εκ ποσού δύο χιλιάδων (2.000) ευρώ τελών λειτουργίας, που αμφότερα, συνολικού ποσού τριών χιλιάδων (3.000) ευρώ, προκαταβλήθηκαν από τους αιτούντες-προσφεύγοντες με το υπ’ αριθμ. 4610/10-02-2020 διπλότυπο κατάθεσης της Ε.Π.Ο. Απορρίπτει την αυτοτελή πρόσθετη παρέμβαση.

 

Σχετικές αναρτήσεις

Η Κηφισιά ακόμη πιο κοντά στην Α’ Εθνική

efthia

Φιέστα στις Σέρρες με βράβευση Π. Δερμιτζάκη και Παναγ. Κατσίκα

efthia

Ανασκόπηση του ΠΑΣ Λαμία στην Α’ Εθνική 2022-23

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο