Επιστολές

ΑΜΦΙΚΤΥΟΝΙΕΣ: Απάντηση στο δημοσίευμα της aftodioikisi.gr

«Κύριε Διευθυντά,

Με έκπληξη διαπιστώσαμε ότι στον έγκυρο διαδικτυακό σας τόπο, μπορούν να παρεισφρήσουν απόψεις που δεν είναι μόνο άκρως προσβλητικές για την θεσμική λειτουργία ενός Οργανισμού, αλλά κυρίως παραπλανητικές και μάλιστα σε βαθμό που παραβιάζουν την αλήθεια.

Δυστυχώς οι κρίσεις, οι χαρακτηρισμοί και οι δήθεν πληροφορίες, που περιλαμβάνονται στην επιστολή-καταγγελία που δημοσιεύθηκε στη φιλόξενη στήλη σας «Τα παράπονά σας στο δήμαρχο» στις 13-10-2022 και με τίτλο «Αμφικτυονίες: Καταγγελία για «όργιο προσλήψεων» στους Δήμους της Φθιώτιδας» δεν έχουν σχέση ούτε με την πραγματικότητα, αλλά ούτε και με την αλήθεια.

Το «Μηδενί δίκην δικάσης, πριν αμφοίν μύθον ακούσης» που είχε πει ο

Φωκυλίδης ο Μιλήσιος, έχει και τώρα αξία.

Προς αποκατάσταση λοιπόν της αλήθειας και της πραγματικότητας, αναφέρουμε τα ακόλουθα:

Υπήρξε από τον Οργανισμό μας πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τη σύναψη συμβάσεων μίσθωσης έργου, ιδιωτικού δικαίου, στο Δήμο Δομοκού ήτοι:

1 θέση ΔΕ Οδηγού, 2 θέσεις ΥΕ εργατών Γενικών καθηκόντων- καθαριότητας και τέλος 4 θέσεις ΥΕ συνοδών απορριμματοφόρου.

Για τις θέσεις ΔΕ Οδηγού και ΥΕ συνοδών απορριμματοφόρου δεν υπήρξε κάποια ένσταση και ολοκληρωθήκαν οι διαδικασίες.

Η καταγγελία αφορά τις 2 θέσεις ΥΕ εργατών Γενικών καθηκόντων- καθαριότητας, όπου εκ των τριών (3) ενδιαφερομένων επελέγησαν οι δύο (2).

Με λύπη μας διαπιστώνουμε ότι όλα όσα καταγγέλλει η ενδιαφερόμενη τα εφευρίσκει για ευνόητους λόγους εκ των υστέρων για τους παρακάτω λόγους:

Με την ανακοίνωση των προσωρινών πινάκων, η καταγγέλλουσα υπέβαλε ένσταση. Στην ένστασή της δεν γίνεται κανένας λόγος για τη συνέντευξη, αναγνωρίζοντας με τον τρόπο αυτό την ορθότητα της κρίσης.

Αντίθετα ως ενιστάμενη προέβαλε ζητήματα που είχαν σχέση με την προσμέτρηση της εργασιακής της εμπειρίας, τον τρόπο υπολογισμού της και προέβαλε αιτιάσεις ότι η μερική απασχόληση δεν υπολογίζονταν ως πλήρες ωράριο, ότι δεν υπολογιζόταν ως εργασιακή εμπειρία διάφορα σεμινάρια και ζητούσε να τις προσμετρήσουμε ως εμπειρία απασχόληση σε εργασίες που δεν προβλέπονται στην προκήρυξη.

Ακόμα εξέφρασε ενστάσεις και για τον τρόπο υπολογισμού της μοριοδότησης και ενστάσεις που είχαν σχέση με εργαζομένους της κατηγορίας ΥΕ συνοδών απορριμματοφόρου, με την οποία δεν έχει καμία σχέση. Όλα τα συγκεκριμένα απαντήθηκαν λεπτομερώς. Υπήρξε δε και γνωμοδότηση του νομικού συμβούλου της επιχείρησης που απαντά σε όλα τα θέματα, για να μην υπάρχει η οποιαδήποτε αμφισβήτηση.

Ακόμα και σε νέα «ένσταση» μετά την έκδοση των οριστικών αποτελεσμάτων με τα ίδια ερωτήματα, απαντήθηκαν εξαντλητικά χωρίς να υπάρχει θεσμική υποχρέωση.

Γίνεται φανερό ότι, εκ των υστέρων, ανακαλύπτει αιτίες και προβάλει

αιτιάσεις, για τις οποίες ούτε καν ένσταση [δεν] κατέθεσε και στις οποίες ουδέποτε είχε αναφερθεί.

Σας ενημερώνουμε για κάτι που γνωρίζει η καταγγέλλουσα και αυτό απέτρεψε την ένσταση της στην βαθμολογία της συνέντευξης, ότι και για την κατηγορία ΥΕ υπάρχει ένα δομημένο ερωτηματολόγιο, έτσι ώστε αντικειμενικά να προκύπτει το προφίλ του ενδιαφερόμενου, η προσωπικότητά του, οι ικανότητές του, οι δεξιότητές του στη διαχείριση των κρίσεων και των έκτακτων συνθηκών. Δεν αναφερόμαστε για αμφιλεγόμενο τρόπο, όπως ισχυρίζεται η καταγγέλλουσα, αλλά για δομημένο ερωτηματολόγιο που δεν αμφισβητείται ούτε από την συγκεκριμένη ενδιαφερόμενη.

Είναι ευτελές και πέραν των ορίων του λαϊκισμού το επιχείρημα για τα

ερωτήματα. Σαφώς και υπάρχουν ερωτήσεις για την διαμόρφωση αντικειμενικής κρίσης και οι οποίες δεν αμφισβητήθηκαν με μορφή ένστασης.

Κύριε Διευθυντά,

Δεν θα κουραστούμε να απαντάμε σε κάθε συγκεκριμένο ερώτημα, από

όπου και όποιον προέρχεται. Όμως οι αόριστες περιγραφές και οι γενικότητες δεν μας αφορούν. Αντιλαμβανόμαστε τους λόγους των αόριστων γενικεύσεων.

Ο Οργανισμός μας με διαφανείς διαδικασίες καταρτίζει συμβάσεις που δεν αμφισβητούνται. Οι προθεσμίες που χορηγούνται, πολύ εύκολα διαπιστώνονται.

Το ίδιο και οι διαδικασίες που έχουν ακολουθηθεί μέχρι σήμερα.

Βεβαίως στο παρελθόν- εν μέσω καραντίνας- προχωρήσαμε σε συνεντεύξεις με τηλεδιάσκεψη. Δεν υπήρχε άλλος ενδεδειγμένος τρόπος.

Αυτό όμως, απέχει αρκετά από τα καταγγελλόμενα.

Ο Οργανισμός μας έχει υποχρέωση να αντιμετωπίσει ισότιμα, όλες τις υποβληθείσες αιτήσεις και μέχρι τώρα και στο μέλλον.

Ο Οργανισμός μας μέχρι σήμερα έχει συνάψει 129 παρόμοιες συμβάσεις

για διάφορους δήμους. Μέχρι τώρα έχουν υποβληθεί μόνο 4 ενστάσεις. Αυτό δείχνει τον διαφανή, λεπτομερή και αντικειμενικό τρόπο αξιολόγησης των ενδιαφερομένων.

Δεν πρόκειται να στρεβλώνουν και αλλάξουν την πρακτική μας οι απειλές, οι επικοινωνιακές κορώνες και τα οποιαδήποτε τερτίπια. Οι κρίσεις, οι λεκτικές υπερβολές, τα δήθεν ευρηματικά ερωτήματα και οι γενικότητες δεν παράγουν αποτέλεσμα.

Παραμένουμε προσηλωμένοι σταθερά σε αυτά που προσδιορίζουν οι ισχύοντες κανόνες δικαίου, σε αυτά που θεμελιώνουν την αξιοκρατία και την δίκαια κρίση, σε αυτά που κατοχυρώνουν την διαφάνεια και στις αποφάσεις και στις επιλογές»

*** Η απάντηση αυτή προκλήθηκε μετά από σχετικό δημοσίευμα που είχε προηγηθεί στις 13/10 στην ιστοσελίδα και δημοσιεύεται στη συνέχεια…

 

Καταγγελία για «όργιο προσλήψεων» στους Δήμους της Φθιώτιδας

 

aftodioikisi.gr έλαβε την παρακάτω καταγγελία σχετικά με τις προσλήψεις στις «Αμφικτυονίες» σε αρκετούς Δήμους της Φθιώτιδας.

«Ενδείξεις αναξιοκρατίας φαίνεται να προκύπτουν μετά και την έκδοση πολλών αποτελεσμάτων των προσκλήσεων του αναπτυξιακού οργανισμού με την επωνυμία «Αμφικτυονίες» σε αρκετούς Δήμους της Φθιώτιδας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα κατάταξης πρόσκλησης, ο πρώτος υποψήφιος συγκεντρώνει στα κύρια (αντικειμενικά) προσόντα 10,57 και στην συνέντευξη για την κατάληψη της θέσης 27.

Αντίθετα, ο τρίτος υποψήφιος 17,31 (!!!) από τα κύρια (αντικειμενικά) προσόντα και μόλις 20 στην συνέντευξη, με αποτέλεσμα να καταταγεί εν τέλει στην τρίτη θέση του σχετικού πίνακα με διάφορα από τον δεύτερο 0,26.

Αυτό που αξίζει να σημειωθεί είναι ο αμφιλεγόμενος τρόπος αξιολόγησης κατά την διαδικασία της συνέντευξης για τον τρόπο που θα ασκεί τα καθήκοντα του ένας εργαζόμενους υποχρεωτικής εκπαίδευσης (ΥΕ).

Δηλαδή, ποιο είναι το ερώτημα που έκρινε την επιλογή του ενός έναντι του άλλου; Το πώς θα κρατάει και θα χειρίζεται την σκούπα;

Ακόμα, υπάρχουν καταγγελίες που αφορούν έτερο δήμο που συγκροτεί τον οργανισμό, οι οποίες έχουν να κάνουν με την μόλις 2 ημερών χρονική προθεσμία για την υποβολή των αιτήσεων που δόθηκαν σε πρόσκληση του φορέα, καθώς και άλλες 2 για τις ενστάσεις.

Μάλιστα, σύμφωνα με πληροφορίες η διαδικασία της συνέντευξης πραγματοποιήθηκε τηλεφωνικά και όχι σύμφωνα με τις ενδεικνυόμενες διαδικασίες.

Στην περιοχή επικρατεί ύποπτη σιγή ιχθύος από όλους, την ώρα που η συντριπτική πλειονότητα των πολιτών χειμάζεται από την ανέχεια, με τους ημετέρους να συνεχίζουν ανεμπόδιστοι να απολαμβάνουν τα προνόμια των διασυνδέσεων τους…»

Σχετικές αναρτήσεις

Τι προτείνει η «Λαμία, Νέα Προοπτική» για ενέργεια, ΔΕΥΑΛ

efthia

Για την ασφαλή επαναλειτουργία των σχολείων Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Λαμίας

efthia

Επιστολή Γ. Κοτρωνιά για τη στάση του «Λευκού Βέλους» στο Λιανοκλάδι

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο