Φθιώτιδα

«Αναδίπλωση λόγω… ανάγκης!»

Ανακοίνωση της Δημοτικής παράταξης «Πρόταση Ευθύνης» του Νίκου Σταυρογιάννη για τα όσα έγιναν σήμερα στην Οικονομική Επιτροπή για τον ΧΥΤΑ Λαμίας – Τι λέει το υπόμνημα που κατέθεσαν οι Γιάν. Ρούλιας και Θ. Αρναούτογλου για τις μεθοδεύσεις της Δημοτικής Αρχής – Δεν πέρασε η εισήγηση του Δημάρχου να ματαιώσει τον διαγωνισμό

 

Η πολυσέλιδη “Εισήγηση” του Δημάρχου και Προέδρου του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. προσβάλλει την κοινή λογική. Για το λόγο αυτό άλλωστε αναγκάστηκε να την αποσύρει, αποδεχόμενος την τεκμηριωμένη πρότασή μας.

Οι μεθοδεύσεις, τα σενάρια που είδαν το φως της δημοσιότητας και οι “προσπάθειες δημιουργίας κλίματος” όλο το προηγούμενο διάστημα έπεσαν στο κενό.

Από την πρώτη στιγμή διαπιστώνοντας την “οριακή” κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο ΧΥΤΑ Λαμίας δρομολογήσαμε μαζί με το νόμιμο διαχειριστή του, τον Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε., την ενδιάμεση αλλά και την οριστική λύση στην διαχείριση των απορριμμάτων του Δήμου εξασφαλίζοντας τις απαραίτητες χρηματοδοτήσεις.

Η προσπάθεια ματαίωσης του διαγωνισμού της επέκτασης του ΧΥΤΑ Λαμίας βλάπτει εξ αντικειμένου τα συμφέροντα της πόλης και του Δήμου μας καθώς και των Δήμων που εξυπηρετούνται από το ΧΥΤΑ Λαμίας.

Στην Οικονομική Επιτροπή μετά την τοποθέτησή τους, ο πρώην Πρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής και πρώην Αντιδήμαρχος Γιάννης Ρούλιας και ο πρώην Αντιδήμαρχος Θεόδωρος Αρναούτογλου  που εκπροσωπούν την παράταξή μας, κατέθεσαν το υπόμνημα που έγινε ομόφωνα αποδεκτό, εμποδίζοντας την προσπάθεια του Δημάρχου να ματαιώσει στο παρά πέντε την υλοποίηση του έργου που θα δώσει παράταση ζωής στον υφιστάμενο ΧΥΤΑ.

Περισσότερα στο Δημοτικό Συμβούλιο…

Επισυνάπτεται το πλήρες κείμενο του υπομνήματος που κατέθεσε η παράταξη μας:

 

Θέμα: Κατάθεση Υπομνήματος

 

Έχοντας υπόψη:

  1. Τη με αρ. πρωτ. 7713/14-02-2020 Πρόσκληση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαμιέων για την 6η τακτική συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου Λαμιέων την Τρίτη 18 Φεβρουαρίου 2020.
  2. Την Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής του Δ. Λαμιέων επί του 9ου θέματος με τίτλο: «Απόρριψη [μη έγκριση] του από 24-09-2018 Πρακτικού της Επιτροπής Διαγωνισμού-Ακύρωση διαδικασίας-Ανάκληση διακήρυξης του διαγωνισμού «ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ & ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ” ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ, συνολικού προϋπολογισμού 9.200.000,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α.»

Θέτουμε υπόψη σας τα εξής:

  1. Στην επίσημη ιστοσελίδα του Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. (www.fodsaste.gr) υπάρχουν δύο Προσκλήσεις του Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου του φορέα για συζήτηση και λήψη Απόφασης επί του θέματος με τίτλο: «Λήψη απόφασης για τον τρόπο υλοποίησης του ενταγμένου έργου της ΣΑΕΠ 066 με τίτλο «ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΗ Φο.Δ.Σ.Α. ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ Α.Ε. ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ: ΔΙΕΥΘΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΧΥΤΑ ΚΑΙ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΥΤΤΑΡΟΥ ΣΤΗ ΘΕΣΗ ″ΝΕΥΡΟΠΟΛΗ” ΔΗΜΟΥ ΛΑΜΙΕΩΝ» στις τακτικές συνεδριάσεις την 13η Ιανουαρίου 2020 & 29η Ιανουαρίου 2020.

Να μας γνωρίσετε εγγράφως την Εισήγηση του Κυρίου του Έργου και την Απόφαση που λήφθηκε στην τελευταία συνεδρίαση του φορέα καθώς μέχρι σήμερα δεν έχει αναρτηθεί στην «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».

Ας μην ξεχνάμε ότι η χρηματοδότηση για την υλοποίηση του έργου μέσω του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων με το ποσό των 6.800.000,00 € ανήκει στο Κύριο του Έργου που είναι ο Φο.Δ.Σ.Α. Στερεάς Ελλάδας Α.Ε. και η θέση του είναι καίριας σημασίας. Σε περίπτωση που ο Κύριος του Έργου, ο οποίος εξασφάλισε και την χρηματοδότηση ως όφειλε, δεν έχει λάβει ακόμα Απόφαση για το «μέλλον» του έργου, ο Δήμος Λαμιέων, ως φορέας υλοποίησης του έργου, δεν μπορεί να προκαταλαμβάνει τις Αποφάσεις του οικείου Φο.Δ.Σ.Α., ο οποίος είναι ο καθ’ ύλην αρμόδιος φορέας για την διαχείριση των απορριμμάτων.

  1. Σήμερα η Δημοτική Αρχή φέρνει στην Οικονομική Επιτροπή μια πολυσέλιδη εισήγηση με δεκάδες αντικρουόμενες νομικές ακροβασίες και μοναδικό στόχο την ακύρωση του διαγωνισμού. Αυτή η εισήγηση έρχεται παρά την ομόφωνη Εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού για τη συνέχιση της διαγωνιστικής διαδικασίας. Οποιαδήποτε αντίθετη Απόφαση όμως της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία δεν αποδέχεται την ομόφωνη εισήγηση της Επιτροπής Διαγωνισμού, θα πρέπει να είναι επαρκώς αιτιολογημένη.
  2. Όλες οι προβαλλόμενες αιτιάσεις έχουν κριθεί από τα αρμόδια δικαστήρια. Η Οικονομική Επιτροπή και Επιτροπή Διαγωνισμού στην συνέχεια συμμορφώθηκαν πλήρως με το διατακτικό των σχετικών Αποφάσεων με στόχο την απρόσκοπτη υλοποίηση του έργου.
  3. Σε ένα τόσο κρίσιμο θέμα θεωρείται αυτονόητο ότι θα πρέπει να υπάρχει γνωμοδότηση της Νομικής Υπηρεσίας του Δήμου μας και την αναμένουμε. Εξάλλου αυτήν την πρακτική ακολουθούσαμε όταν είχαμε την ευθύνη της Οικονομικής Επιτροπής για τη λήψη σημαντικών Αποφάσεων.

Συγκεκριμένα, περιμένουμε από τη Νομική Yπηρεσία του Δήμου να γνωμοδοτήσει για τα παρακάτω θέματα:

α) Ποιες συνέπειες επί του διαγωνισμού έχει η υπ’ αρ. 87/2017 Aπόφαση της Oικονομικής Επιτροπής του Δήμου, η οποία έχει ήδη ανακληθεί με την υπ’ αρ. 145/2017 πράξη της Επιτροπής;

β) Είναι νόμιμη σύμφωνα με το άρθρο 27 παρ. 3 του ν. 3669/2008, η αναβαθμολόγηση των προσφορών των διαγωνιζομένων, ιδιαίτερα από τη στιγμή που έχουν εκδοθεί σχετικές δικαστικές αποφάσεις, ενώ έχουν αντικατασταθεί και μέλη της Επιτροπής;

γ) Από ποια διάταξη της νομοθεσίας ή της προγραμματικής σύμβασης που έχει υπογράψει ο Δήμος με τον Κύριο του Έργου, προκύπτει το δικαίωμα του Δήμου, ως Φορέα Υλοποίησης του έργου, να ελέγξει ζητήματα χρηματοδότησης του έργου από την στιγμή μάλιστα που ο Κύριος του Έργου έχει λάβει την υπ΄αριθ. 83/2019 (ΑΔΑ: ΨΨΗΧ4653Σ5-Ζ1Ξ) Απόφαση βάσει της οποίας αποδέχεται το ποσό των 6.800.000, 00 ευρώ από το Π.Δ.Ε. και προβλέπει την κάλυψη με ιδίους πόρους του φορέα της διαφοράς του προϋπολογιστικού ποσού δημοπράτησης του έργου σε σχέση με το χρηματοδοτούμενο ποσό από εθνικούς πόρους για την ολοκλήρωση της διαγωνιστικής διαδικασίας που υλοποιείται από τον Δήμο Λαμιέων.

  1. Η προστασία της Δημόσιας Υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων του Δήμου Λαμιέων, απαιτεί, σε περίπτωση που τελικά ματαιωθεί ο διαγωνισμός, να έχει δρομολογηθεί εναλλακτική πρόταση για την διαχείριση των απορριμμάτων.

Καταλήγοντας:

  • Καταγγέλλουμε μεθοδεύσεις, είμαστε αντίθετοι στην Εισήγηση του Προέδρου της Οικονομικής Επιτροπής καθώς τίθενται ζητήματα προστασίας της Δημόσιας Υγείας, του περιβάλλοντος και των συμφερόντων του Δήμου Λαμιέων.
  • Στην παρούσα φάση, το λιγότερο που πρέπει να γίνει είναι να αναβληθεί το εν λόγω θέμα στην παρούσα συνεδρίαση.
  • Το θέμα είναι τόσο σοβαρό που θα πρέπει να συζητηθεί διεξοδικά στο Δημοτικό Συμβούλιο και να κατατεθούν οι απόψεις όλων των παρατάξεων για την εξέλιξη της ενδιάμεσης μεταβατικής λύσης της διαχείρισης των απορριμμάτων.

Το παρόν Υπόμνημα να συμπεριληφθεί στα Πρακτικά της 6ης Τακτικής Συνεδρίασης.

Οι Υπογράφοντες

 

Τακτικό Μέλος

Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαμιέων

Τακτικό Μέλος

Οικονομικής Επιτροπής Δ. Λαμιέων

 

Ιωάννης Ρούλιας

 

Θεόδωρος Αρναούτογλου

 

Για την Δημοτική Παράταξη

“ΠΡΟΤΑΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ”

 

Νίκος Σταυρογιάννης

Σχετικές αναρτήσεις

Στα χέρια της Ασφάλειας Λαμίας δύο μέλη της συμμορίας, ενώ αναζητούνται άλλοι δύο

efthia

Ολόκληρο οπλοστάσιο σε αποθήκη βρήκε η Ασφάλεια Λαμίας

efthia

Εμπειρίες από τη δημιουργία μιας start-up

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο