Υγεία

Αναλυτικά στοιχεία από την 5η ΥΠΕ για το Νοσοκομείο Λαμίας

Με αφορμή τον θόρυβο που έχει ξεσπάσει γύρω από την κατάσταση στην οποία έχει περιέλθει το Νοσοκομείο Λαμίας και για την αποκατάσταση της πραγματικότητας περί  «ΑΔΙΑΦΟΡΙΑΣ» του  υπουργείου Υγείας και της 5ης ΥΠΕ, δόθηκαν στη δημοσιότητα, από την τελευταία, τα ακόλουθα στοιχεία:

Επιπρόσθετα η 5η Υ.ΠΕ., για την κάλυψη των κενών εφημεριών της Παιδιατρικής κλινικής και του Τ.Ε.Π. του Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ μετακινεί ιατρούς από Κέντρα Υγείας του ν. Φθιώτιδας και όμορων νομών, πάντοτε όμως με γνώμονα την ΜΗ  ΑΠΟΔΥΝΑΜΩΣΗ των δομών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας.

Αποτύπωση δύναμης ιατρικού προσωπικού Γ.Ν. ΛΑMΙΑΣ

ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΙΑΤΡΩΝ: 164
 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΑΛΥΜΜΕΝΩΝ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΘΕΣΕΩΝ (στις καλυμμένες σε οργανικές περιλαμβάνονται και οι προσωποπαγείς):

86
ΒΑΘΜΟΙ  ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΙΑΤΡΩΝ ΕΣΥ:

 

   6 με βαθμό Συντονιστή Διευθυντή

36  με βαθμό Διευθυντή

19  με βαθμό Επιμελητή Α΄

25  με βαθμό Επιμελητή Β΄

ΔΥΝΑΜΗ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ – ΣΤΟΙΧΕΙΑ B.I. 8/22 ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΕΣΥ +ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΕΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (ΕΠΙΚΟΥΡΙΚΟΙ, ΑΠΥ, ΕΙΔΙΚΕΥΟΜΕΝΟΙ) 114

(86Μόνιμοι+26 επικουρικοί, ειδικευόμενοι +2 ΑΠΥ)

Αριθμός κλινών Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ

 

ΑΡΙΘΜΟΣ ΚΛΙΝΩΝ 407
 

ΑΝΕΠΤΥΣΜΕΝΕΣ ΚΛΙΝΕΣ

 

322

Πεπραγμένα – Γενικό Νοσοκομείο Λαμίας

Α. Ενέργειες για μελλοντική ενίσχυση του Γ.Ν. Λαμίας

Α.1. Μόνιμο ιατρικό προσωπικό

Δυνάμει της με αριθμ. πρωτοκόλλου Γ4α/Γ.Π.45011/04.08.2022 εγκριτικής απόφασης του Υπουργείου Υγείας, για το Γ.Ν. Λαμίας προκηρύχθηκε η πλήρωση επτά (7) θέσεων μόνιμων ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ και συγκριμένα:

 

Προκηρύχθηκαν:

 

7 θέσεις

1 θέση Διευθυντή Παιδιατρικής

1 θέση Επιμελητή Β΄ Παιδιατρικής

1 θέση Διευθυντή Πνευμονολογίας-Φυματιολογίας

2 θέσεις Επιμελητή Β΄ Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή  Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας  ή Χειρουργικής ή Νεφρολογίας (για τη ΜΕΘ)

1 θέση Διευθυντή Εσωτερικής Παθολογίας ή Καρδιολογίας ή Χειρουργικής ή Πνευμονολογίας – Φυματιολογίας με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη ΜΕΘ ή Γενικής/Οικογενειακής Ιατρικής με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση –διοίκηση – συντονισμό του έργου της εφημερίας (Για το ΤΕΠ) και

1 θέση Επιμελητή Β΄ Εσωτερικής Παθολογίας

Α.2. Μόνιμο λοιπό προσωπικό

Εκδόθηκε η προκήρυξη 7Κ/2022, στην οποία για το Γ.Ν Λαμίας συμπεριλαμβάνονται: τριάντα τρεις (33) θέσεις  μόνιμου νοσηλευτικού προσωπικού

ΠΕ Νοσηλευτικής          3 θέσεις
ΤΕ Νοσηλευτικής         25 θέσεις
ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής           5 θέσεις

Β. Ενίσχυση του Γ.Ν. Λαμίας από το 2020 έως σήμερα

Β.1. Ιατρικό προσωπικό

Β.1α. Μόνιμο ιατρικό προσωπικό από το 2020 έως σήμερα

Προκηρύχθηκαν: 48  

θέσεις ιατρών ΕΣΥ διαφόρων ειδικοτήτων

 

Ανέλαβαν: 21 1  θέση Επιμ. Β΄ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

1  θέση  Επιμ. Β΄ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

θέση Επιμ. Β΄ ΟΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

θέση Επιμ. Β΄ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 θέση Επιμ. Β΄ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 θέση Επιμ. Β΄ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ & ΤΡΑΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

1 θέση Επιμ. Β΄ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ

1 θέση Επιμ. Β΄ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΑΝΑΤΟΜΙΚΗΣ

1  θέση Επιμ. Β΄ ΤΕΠ

1  θέση Επιμ. Β΄ ΝΕΥΡΟΛΟΓΙΑΣ

2 θέσεις  Επιμ. Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για την ΜΕΘ)

1  θέση Δ/ντή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

θέση Επιμ. Β΄ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

1 θέση Επιμ. Α΄ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

2θέσεις  Επιμ. Β’  ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 θέση Επιμ. Β΄ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ/ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ

1 θέση Επιμ. Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ( για τη ΜΕΘ)

1 θέση Επιμ. Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ( με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ.) ή ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)

1 θέση Επιμ. Β΄ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

 

Άγονες: 27 1 θέση Επιμ. Β΄  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

θέση Επιμ. Β΄ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ

1 θέση Επιμ. Β’  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για τη ΜΕΘ)

1  θέση Επιμ. Β’  ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ (Μονάδα Στεφανιαίων νόσων – Αιμοδυναμικό Εργαστήριο

5 θέσεις  Επιμ. Β΄ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Η΄ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ (για την ΜΕΘ)

1 θέση Επιμ. Β΄  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1 θέση Επιμ. Β΄  ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΤΟΝ ΑΞΟΝΙΚΟ/ ΜΑΓΝΗΤΙΚΟ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟ

θέσεις  Επιμ. Α’  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

θέση  Επιμ. Β’  ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

θέση  Επιμ. Α’  ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ- ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ

θέσεις  Επιμ. Α’  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ( για τη ΜΕΘ)

3 θέσεις  Επιμ. Β’  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ( για τη ΜΕΘ)                          1 θέση  Επιμ.Β  ’  ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1 θέση  Επιμ. Α’ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)

1 θέση  Επιμ. Β’ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ ή ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΥΜΑΤΙΟΛΟΓΙΑΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική ή εξειδίκευση στη Μ.Ε.Θ. ή ΓΕΝΙΚΗΣ/ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ με αποδεδειγμένη εμπειρία και γνώση στην επείγουσα ιατρική, διάσωση, προνοσοκομειακή περίθαλψη και διαχείριση-διοίκηση-συντονισμό του έργου της εφημερίας (για το Τ.Ε.Π.)

1 θέση  Επιμ. Β’ ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ

1 θέση Επιμ. Β΄ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ  Ή ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ Ή ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ Ή ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ ( για τη ΜΕΘ)

1 θέση Επιμ. Β΄ ΠΝΕΥΜΟΝΟΛΟΓΙΑΣ-ΦΥΜΑΤΟΛΟΓΙΑΣ

1 θέση Επιμ. Β΄ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΜΕ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΣΗ ΣΤΗΝ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗ ΚΑΡΔΙΟΛΟΓΙΑ

Β.1β. Επικουρικό ιατρικό προσωπικό από το 2020 έως σήμερα

Εγκριτικές αποφάσεις: 24 Ειδικότητες
Ανέλαβαν: 15 3 ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΒΙΟΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ

2 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ

1 ΑΝΑΙΣΘΗΣΙΟΛΟΓΙΑΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΘ

1 ΟΦΘΑΛΜΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ

1 ΑΚΤΙΝΟΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΗΣ

1 ΑΓΓΕΙΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 ΝΕΥΡΟΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

1 ΝΕΦΡΟΛΟΓΙΑΣ

1 ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΕΠ

1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΙΑΤΡΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ: 36 ΙΑΤΡΟΙ (21 Μόνιμοι & 15 Επικουρικοί)

Β.1γ. Συνταξιοδοτήσεις ιατρικού προσωπικού

Εάν δεν δοθεί νέα παράταση μετά της  31.12.2022 θα συνταξιοδοτηθούν τρεις  (3) ιατροί, με τις κάτωθι ειδικότητες::

1 Διευθυντής Πνευμονολογίας/Φυματιολογίας – ΑΥΤΟΔΙΚΑΙΑ ΑΠΟΛΥΣΗ 31-12-2022 67 ΕΤΩΝ (ΛΟΓΩ ΟΡΙΟΥ ΗΛΙΚΙΑΣ) και

2 Διευθυντές  Ορθοπαιδικής  και  Ουρολογίας ( ΟΙ ΟΠΟΊΟΙ ΕΙΝΑΙ ΣΕ ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΩΣ 31-12-2022, ΚΑΝΟΝΤΑΣ ΧΡΗΣΗ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 39 ΤΟΥ Ν.4950/2022 (ΦΕΚ 128 /Τ.Α΄2-7-2022)

Β.2. Λοιπό προσωπικό από το 2019 έως σήμερα

 Β.2α. Μόνιμο λοιπό προσωπικό (προκήρυξη 2Κ/2019)

Προσλήφθηκαν  19 υπάλληλοι

Β.2β. Μόνιμο λοιπό προσωπικό

Με την προκήρυξη 6Κ/2020 του ΑΣΕΠ που είναι σε εξέλιξη θα προσληφθούν έντεκα (11) άτομα και συγκεκριμένα:

Προκήρυξη 6Κ/2020 1 ΠΕ Μηχανικών-ειδ. Ηλεκτρολόγων

1 ΠΕ  Χημείας –Βιοχημείας

1 ΠΕ  Φαρμακοποιών

1 ΤΕ Διαιτολογίας Διατροφής

1 ΤΕ Μηχανικών –ειδικ. Τεχνολογίας Ιατρικών Οργάνων

1 ΤΕ Εργοθεραπείας

1 ΔΕ Τεχνικού-ειδ. Θερμαστών

1 ΔΕ Τεχνικού-ειδ. Ψυκτικών

3 ΔΕ Βοηθών Νοσηλευτικής

Β.2γ.  Λοιπό επικουρικό προσωπικό που προσλήφθηκε από το 2020 έως σήμερα

Το Γ.Ν. Λαμίας την τελευταία διετία ενισχύθηκε ακόμη και με 116 άτομα επικουρικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων και συγκεκριμένα:

Εγκριτικές αποφάσεις: 125  
 

Ανέλαβαν:

 

116

  7  ΠΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

54  ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ

6  ΔΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ

4  ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΝΟΜΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ

2  ΤΕ ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ

2  ΤΕ ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ

1  ΔΕ ΧΕΙΡΙΣΤΩΝ ΕΜΦΑΝΙΣΤΩΝ

2  ΔΕ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΩΝ

16  ΥΕ ΜΕΤΑΦΟΡΕΩΝ  ΑΣΘΕΝΩΝ

14  ΥΕ ΒΟΗΘΩΝ ΘΑΛΑΜΟΥ

3  ΥΕ ΤΡΑΠΕΖΟΚΟΜΩΝ

2  ΥΕ ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

2  ΔΕ ΤΕΧΝΙΚΩΝ

1  ΤΕ ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ/ΜΗΧΑΝΙΚΩΝ

Β.2δ. Νοσηλευτικές ειδικότητες:

  Επείγουσα/ εντατική νοσηλευτική 25 άτομα
Δημόσια Υγεία/κοινοτική νοσηλευτική  5 άτομα

 

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΛΟΙΠΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ  165  ΑΤΟΜΑ ( 19 Μόνιμοι από τη 2Κ +116 Επικουρικοί + 30 Νοσηλευτικές ειδικότητες )

Συνεργασία με Ιδιωτικό Τομέα κατά τη Διάρκεια της Πανδημίας

Το Γ.Ν. ΛΑΜΙΑΣ συνεργάσθηκε κατά το 2ο κύμα της πανδημίας (2021) με ιδιώτη καρδιολόγο και ιδιώτη παθολόγο

Επιπλέον συνεχίζεται η συνεργασία με δύο (2) ιδιώτες ειδικότητας ακτινοδιαγνωστικής  (ενός ακτινοδιαγνώστη για τον χειρισμό του Μαγνητικού  τομογράφου και ενός για τις αξονικές τομογραφίες)

ΕΠΙΣΗΜΑΙΝΕΤΑΙ  ότι η ιατρική δύναμη Γ.Ν. Λαμίας  ενισχύθηκε περαιτέρω, με την πρόσληψη ενός ιδιώτη ιατρού, ειδικότητας  παιδιατρικής, συνεργασία που υπεγράφη μεταξύ της παιδιάτρου και του Διοικητή της 5ης Υ.ΠΕ για τις ανάγκες του Γ.Ν. Λαμίας.

Επίκειται η συνεργασία για διάστημα 12 μηνών με ιδιώτη ιατρό ειδικότητας ουρολογίας με έκδοση Α.Π.Υ., μετά από έγκριση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας

Η προσπάθεια ενίσχυσης του Γ.Ν. Λαμίας με ανθρώπινο δυναμικό είναι συνεχής και αξιοποιούνται όλα τα διαθέσιμα μέσα. Υπάρχουν ήδη, εγκεκριμένες δύο (2) θέσεις ιδιωτών παιδιάτρων με έκδοση Α.Π.Υ., μετά από έγκριση της Αναπληρώτριας Υπουργού Υγείας, όπου το Γ.Ν. Λαμίας  προέβη στην έκδοση πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος, αλλά δεν υπήρξαν  ενδιαφερόμενοι  ιατροί παιδίατροι.

Λειτουργία μονάδας ακτινοθεραπείας στο Γ.Ν. Λαμίας

Εντάχθηκε στον οργανισμό λειτουργίας του Νοσοκομείου Λαμίας μία (1) Μονάδα Ακτινοθεραπείας, ως ειδική Μονάδα, του Ογκολογικού Τμήματος – Χημειοθεραπείας του Παθολογικού Τομέα της Ιατρικής Υπηρεσίας

Για τη λειτουργία της συστάθηκαν τρεις (3) οργανικές θέσεις κλάδου ειδικευμένων ιατρών ΕΣΥ και συγκεκριμένα:

Μία (1) θέση ειδικότητας Παθολογικής Ογκολογίας  &

Δύο (2)_ θέσεις ειδικότητας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας

Δωρεά 7 κλινών ΜΕΘ από το ίδρυμα «ΣΤΑΥΡΟΣ ΝΙΑΡΧΟΣ»

Εντάχθηκαν στον οργανισμό λειτουργίας του Γ.Ν. Λαμίας και συγκεκριμένα στον τομέα της επείγουσας και εντατικής ιατρικής επτά (7) κλίνες ΜΕΘ, δωρεά του ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Για τη λειτουργία τους προστέθηκαν στις ήδη υφιστάμενες οργανικές θέσεις νοσηλευτικού προσωπικού του Γ.Ν. Λαμίας 33 θέσεις (ΦΕΚ 2227/Β΄/27.05. 2021):

οκτώ   (8) θέσεις ΠΕ Νοσηλευτικής

είκοσι (20) θέσεις ΤΕ Νοσηλευτικής

πέντε (5)  θέσεις  Βοηθητικού Υγειονομικού προσωπικού

Χρηματοδοτικά εργαλεία για αναβάθμιση εξοπλισμού και κτηριακών εγκαταστάσεων του Γ.Ν. Λαμίας

            Α.ΕΣΠΑ 2014-2020 Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας – Πρόσκληση  ΑΡ. 70

            Ένταξη του έργου «Προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της επιδημικής έξαρσης Covid-19» συνολικής αξίας € 847.500,00»

            Β. Χρηματοδότηση από το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων

Ένταξη του έργου «Ενεργειακή αναβάθμιση Γενικού Νοσοκομείου Λαμίας – παραγωγή ενέργειας με χρήση ΣΗΘΥΑ/ΑΠΕ και ενσωμάτωση μέτρων εξοικονόμησης ενέργειας», συνολικής επιλέξιμης προϋπολογιζόμενης δαπάνης  4.960.361,13€».

            Γ. Χρηματοδότηση από τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)

Το Γ.Ν. Λαμίας, που εδρεύει σε περιοχή με μεγάλο πληθυσμό μεταναστών,  ενισχύεται με ιατροτεχνολογικό εξοπλισμό, ύστερα από την κατακύρωση διαγωνισμού του Διεθνούς Οργανισμού Μετανάστευσης (Δ.Ο.Μ.)

            Δ. Νέα προγραμματική περίοδος ΕΣΠΑ 2021 – 2027

Το Γ.Ν. Λαμίας, στο πλαίσιο της νέας προγραμματικής περιόδου ΕΣΠΑ 2021 – 2027, έχει καταθέσει ολοκληρωμένη πρόταση η οποία έχει ήδη αποσταλεί από την 5η Υ.ΠΕ. στην Επιτελική Δομή ΕΣΠΑ του Υ.Υ. για περαιτέρω επεξεργασία.

Σχετικές αναρτήσεις

Παγκόσμια Ημέρα Στοματικής Υγείας

efthia

Τιμητικά βραβεία σε ΜΕΘ Νοσοκομείου Λαμίας και ΚΥ Καμένων Βούρλων

efthia

Δωρεάν rapid tests την Πέμπτη σε Μαλεσίνα, Αταλάντη

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο