Ύπαιθρος

Γιάν. Οικονόμου: Θεμέλιο για την Ελλάδα της επόμενης ημέρας ο πρωτογενής τομέας

Ο Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και βουλευτής Φθιώτιδας, Γιάννης Οικονόμου, σε άρθρο του «Καθημερινή της Κυριακής»  συνόψισε τα κύρια συμπεράσματα που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευσης για τη νέα ΚΑΠ.

Παράλληλα, σταχυολόγησε τις έξι κεντρικές προτεραιότητες στην κατεύθυνση της προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ.

Ακολουθεί το πλήρες άρθρο του Υφυπουργού…

«Με την πολιτική συμφωνία για τη νέα ΚΑΠ  στο  Συμβούλιο Υπουργών στο Λουξεμβούργο,  ανοίγει ο δρόμος για την απρόσκοπτη υλοποίηση ενισχύσεων και επενδύσεων στον ελληνικό πρωτογενή τομέα ύψους 19,3 δισ. ευρώ μέχρι το 2027.

Τα βασικά συμπεράσματα που προκύπτουν από την ολοκλήρωση της διαπραγμάτευση αυτής είναι τρία.

Πρώτον, η Ελλάδα πέτυχε να διατηρήσει τα χρήματα για τη νέα προγραμματική περίοδο στα ίδια επίπεδα με την προηγούμενη, παρά το γεγονός ότι,  ο προϋπολογισμός της ΚΑΠ μειώθηκε από το 37,6% του προϋπολογισμού της ΕΕ την περίοδο 2014-2020 στο 28,5% για την περίοδο 2021-2027

Δεύτερον, οι αλλαγές  που προωθήθηκαν σηματοδοτούν τη μεγαλύτερη μεταρρύθμιση της ΚΑΠ από το 1990 και ο τρόπος με τον οποίο θα λειτουργήσουν θα επηρεάσουν τον πρωτογενή τομέα για τις επόμενες δεκαετίες.

Τρίτον, η νέα ΚΑΠ καθιστά τον αγρότη πρωταγωνιστή στην επίτευξη περιβαλλοντικών, αναπτυξιακών και κοινωνικών στόχων με μια φιλοσοφία, ωστόσο, που διαφέρει σημαντικά από όσα ίσχυαν μέχρι σήμερα. Η βασική διαφορά είναι ότι εστιάζει στην μετατόπιση από την στήριξη του γεωργικού εισοδήματος στην στήριξη του παραγωγού, σε συνδυασμό όμως  με την παραγωγή «δημοσίων αγαθών», όπως για παράδειγμα  τα ασφαλή τρόφιμα, η προστασία του περιβάλλοντος και η αντιμετώπιση της  κλιματικής αλλαγής. Αυτή τη λογική προσδιορίζουν, η Πράσινη Συμφωνία και η πολιτική από το Αγρόκτημα στο πιάτο ( Farm 2 FORK). Έτσι, περισσότερα χρήματα θα πηγαίνουν σε όσους έχουν περισσότερα παραδοτέα σε σχέση με τη νέα ΚΑΠ και τα ζητούμενα της.

Εφόσον, λοιπόν,  η Κοινή Γεωργική Πολιτική αλλάζει φιλοσοφία εμείς δεν μπορούμε να μείνουμε ίδιοι. Γιατί αν μείνουμε ίδιοι, οι αγρότες θα χάσουν χρήματα και ο πρωτογενής τομέας ακόμα περισσότερο έδαφος στον διεθνή ανταγωνισμό. Γιατί αν μείνουμε ίδιοι θα χάσουμε το τρένο που οδηγεί στο μέλλον. 

Σε κάθε περίπτωση, ο σημαντικότερος λόγος για τις επιδιωκόμενες μεταρρυθμίσεις είναι ότι,  η νέα ΚΑΠ μπορεί να αποτελέσει το πλαίσιο και παράλληλα την αφετηρία μιας συνεκτικής εθνικής αγροτικής πολιτικής, που δεν θα τρέχει πίσω από τα κοινοτικά προγράμματα. Η νέα εθνική αγροτική πολιτική θα αντιμετωπίζει στρεβλώσεις και θα ανοίγει νέους δρόμους για τον αγροδιατροφικά κλάδο  επηρεάζοντας καταλυτικά κρίσιμους τομείς της οικονομίας και του παραγωγικού μοντέλου της χώρας και αναδεικνύοντας με τον τρόπο αυτό τη σπουδαιότητα του πρωτογενή τομέα για την πατρίδα και την κοινωνία.

Τέτοιοι τομείς αλλά και στόχοι θα μπορούσαν να θεωρηθούν:

Στο πεδίο της οικονομίας, η ενίσχυση του γεωργικού εισοδήματος ώστε το αγροτικό επάγγελμα να είναι ελκυστικό, ανθεκτικό  και βιώσιμο. Η αύξηση της παραγωγικότητας του αγροδιατροφικού τομέα που ανάμεσα στα άλλα θα εξασφαλίσει και την επισιτιστική ασφάλεια και η εξωστρέφεια που θα οδηγήσει σε σημαντική βελτίωση του εμπορικού μας ισοζυγίου.

Στο πεδίο του φυσικού οικοσυστήματος, η μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος στις καλλιεργητικές μεθόδους, ο μετριασμός των συνεπειών της κλιματικής αλλαγής  και κυρίως η ορθολογική αξιοποίηση των φυσικών πόρων και ιδιαίτερα του νερού. Η αντιστροφή της καταστροφικής αναλογίας στη χρήση υπόγειων έναντι επιφανειακών υδάτων. Πρόκειται για μια επιτακτική ανάγκη, αν θέλουμε να προλάβουμε τον κίνδυνο ερημοποίησης μεγάλων εκτάσεων, αφού η χώρα μας αντλεί τα περισσότερα νερά ανά ha καλλιεργούμενης γης σε σχέση με τις  9 χώρες με την υψηλότερη αγροτική παραγωγή στην Ε.Ε. αξιοποιώντας μόλις το 11% της ετήσιας βροχόπτωσης.

Στο πεδίο της ισόρροπης ανάπτυξης και της κοινωνικής συνοχής,  η ενίσχυση του κοινωνικοοικονομικού ιστού της ελληνικής περιφέρειας. Η συγκράτηση και η προσέλκυση πληθυσμού στις αγροτικές περιοχές , η βελτίωση του επιπέδου των υποδομών και υπηρεσιών στην ύπαιθρο, η δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης και τοπικής ανάπτυξης στα χωριά και τις κωμοπόλεις της επαρχίας.

Στο πεδίο της καινοτομίας και των νέων τεχνολογιών, η προώθηση και διάδοση νέας γνώσης, καινοτομίας και ψηφιοποίησης  στην γεωργία και τις αγροτικές περιοχές. Η γεφύρωση του χάσματος ανάμεσα στην επιστήμη και την εφαρμογή των αποτελεσμάτων της έρευνας και των καινοτόμων προσεγγίσεων στην πράξη.

Μόνον από την αναφορά στους 4 αυτούς τομείς αντιλαμβάνεται κανείς τη σημασία που έχει για τη χώρα και τους Έλληνες μια συγκροτημένη και ολιστική αγροτική πολιτική. Αν στο στοιχείο αυτό προσθέσουμε και το ότι στις 9 από τις 13 περιφέρειες της χώρας, ο πρωτογενής τομέας είναι από τους μεγαλύτερους εργοδότες, καταλαβαίνουμε πόσο σημαντική είναι η νέα ΚΑΠ ως πλαίσιο και εργαλείο για αυτή την πολιτική.  Μια πολιτική, που δεν θα βάζει το κάρο μπροστά από το άλογο, ούτε θα αναλώνεται σε σημειακές βελτιώσεις, σε αφηρημένες διαπιστώσεις και σε αποσπασματικές παρεμβάσεις.

Λόγος γίνεται για μια ολοκληρωμένη αγροτική πολιτική που θα αντιλαμβάνεται τον πρωτογενή τομέα σαν μια ενιαία αλυσίδα αξίας και οι προτεραιότητες θα ξεκινούν από την αρχή : από την ανάγκη αύξησης της παραγωγής και τις προϋποθέσεις που χρειάζονται για να πετύχουμε την αύξηση αυτή.  Οι προϋποθέσεις αυτές αφορούν τη χρηματοδότηση, την εκπαίδευση, την γεωργία ακριβείας, την έρευνα, τις απαραίτητες υποδομές τη μείωση του κόστους παραγωγής κ.α. Στη συνέχεια την στρατηγική επιλογή συγκεκριμένων κλάδων για να μπορέσουμε να πάρουμε την μεγαλύτερη δυνατή προστιθέμενη αξία από τα μοναδικά τους χαρακτηριστικά και την μεταποίηση και την τυποποίηση που θα ακολουθήσει. Αμέσως μετά, ακολουθεί η θωράκιση της ταυτότητας τους έναντι της νοθείας και των αθέμιτων εμπορικών πρακτικών και τέλος η στρατηγική επανατοποθέτησης τους στις αγορές της Ελλάδας και του εξωτερικού.

Για αυτή την πολιτική η νέα ΚΑΠ αποτελεί από την μια πλευρά το πλαίσιο μέσα στο οποίο θα υλοποιήσουμε τις αναγκαίες αλλαγές και μεταρρυθμίσεις και από την άλλη, μαζί με το Ταμείο Ανάκαμψης, τα χρηματοδοτικά εργαλεία υποστήριξης αυτών των παρεμβάσεων.

Στην κατεύθυνση, επομένως, τόσο της προσαρμογής στις απαιτήσεις της νέας ΚΑΠ όσο και των αλλαγών που επιδιώκουμε υπάρχουν 6 κεντρικές προτεραιότητες:

Δικαιότερος  καταμερισμός των ενισχύσεων με προτεραιότητα τους νέους, στις μικρές και μεσαίες γεωργικές εκμεταλλεύσεις  και  εκείνους που παράγουν  πραγματικά. Αλλά και σε όσους συμπεριφέρονται με τρόπο που δεν στρεβλώνει τη λειτουργία της αγοράς του πρωτογενούς τομέα. Για να γίνει κατανοητή η σημασία μιας τέτοια παρέμβασης αρκεί να αναλογιστεί κανείς ότι το 62% των ενισχύσεων διανέμεται στο 17% των δικαιούχων και μόλις το 16% των δικαιούχων λαμβάνει ενισχύσεις πάνω από 5000 ευρώ . Και όλα αυτά σε μια χώρα που οι ενισχύσεις αυτές αποτελούν το 54% του γεωργικού εισοδήματος.

Ενίσχυση  της συμμετοχής των συνεργατικών και συνεταιριστικών δομών στην αγροτική οικονομία. Είναι η λύση σε μια σειρά από προβλήματα. Προκειμένου να εφαρμόσουμε συστήματα ευφυούς  γεωργίας και γεωργίας ακριβείας χρειαζόμαστε ένα κρίσιμο μέγεθος γεωργικών εκμεταλλεύσεων και αφού στη χώρα έχουμε μικρό και κατακερματισμένο κλήρο οι συνενώσεις αποτελούν την αναγκαία λύση. Για να αυξήσουμε τις εξαγωγές θέλουμε εκτός από ποιότητα και σταθερές ποσότητες.  Ταυτόχρονα, οι οικονομίες κλίμακας και αύξηση της διαπραγματευτικής δυνατότητας των παραγωγών είναι βασικά ζητούμενα στην μείωση του κόστους και στην επιδίωξη καλύτερων τιμών. Στην Ελλάδα η συμμετοχή των συνεργατικών σχημάτων στην αγροτική οικονομία είναι στο 20%, όταν ο ευρωπαϊκός μέσος όρος είναι 45% και για τις παλαιότερες χώρες της Ε.Ε., που είναι και βασικοί μας ανταγωνιστές, είναι 60%. Με χρηματοδοτικά αλλά και φορολογικά  κίνητρα υποστηρίζουμε ουσιαστικά την συγκρότηση συνεργατικών σχημάτων και την ενίσχυση των συνεταιρισμών.

Δημογραφική  ανανέωση του ανθρώπινου δυναμικού της υπαίθρου στη βάση ενός ειδικού σχεδίου παρεμβάσεων για πολιτικές γης, διαδοχής, αξιοποίησης της σχολάζουσας δημόσιας αγροτικής γης, πολιτικής επενδυτικών και φορολογικών κινήτρων. Με την δημογραφική ανανέωση δεν εξασφαλίζουμε απλώς την βιωσιμότητα των επαγγελμάτων στον πρωτογενή τομέα αλλά πετυχαίνουμε ταυτόχρονα και την αύξηση της ανταγωνιστικότητας των γεωργικών εκμεταλλεύσεων .Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε ήδη σχεδιάσει ένα πολύ αποτελεσματικό πρόγραμμα ενίσχυσης νέων αγροτών ύψους 420 εκ ευρώ που θα προκηρυχθεί το φθινόπωρο.

Κατασκευή νέων αρδευτικών έργων και εκσυγχρονισμός υφιστάμενων υποδομών.   Η γεωργία στη χώρα μας με ποσοστό 80% είναι ο σημαντικότερος καταναλωτής νερού. Αυτό που συναντά κανείς σε όλη την χώρα είναι το χειμώνα τα νερά να μην αξιοποιούνται και να χάνονται στην θάλασσα και το καλοκαίρι η γη να διψάει, πράγμα λογικό αν αναλογιστεί κανείς ότι στην χώρα μας μόνο 60 μεγάλοι ταμιευτήρες, όταν στην Ισπανία υπάρχουν 1196 και στην Ιταλία 503. Το κόστος ποτίσματος και ενέργειας συνιστά το μεγαλύτερο ποσοστό  στο κόστος παραγωγής. Για όλους αυτούς τους λόγους με πόρους από το Ταμείο Ανάκαμψης, του ΠΔΕ και του ΠΑΑ που συνολικά θα προσεγγίσουν τα 2 δις θα προχωρήσουμε στην κατασκευή σύγχρονων αρδευτικών δικτύων, φραγμάτων, ταμιευτήρων και λιμνοδεξαμενών. Με τις παρεμβάσεις αυτές θα  πολλαπλασιάσουμε την αρδευόμενη έκταση που σήμερα είναι  μόλις στο 30% της συνολικής καλλιεργούμενης γης, θα περιορίσουμε τις απώλειες σε επιφανειακά ύδατα, θα μειώσουμε το κόστος άρδευσης και θα πετύχουμε αύξηση της παραγωγής και της ανταγωνιστικότητας του πρωτογενή τομέα.

Η ανάπτυξη μιας ισχυρής  ταυτότητας των ελληνικών προϊόντων με χαρακτηριστικά που μπορούν να τους δώσουν προστιθέμενη αξία και η στρατηγική στόχευση σε εκείνα που μπορεί να είναι διεθνώς εμπορεύσιμα. Με χρηματοδοτικά εργαλεία όπως οι συνδεδεμένες  ενισχύσεις ύψους 200 εκ ευρώ το χρόνο,  προϊόντα που σχετίζονται με την κτηνοτροφία, τις ιχθυοκαλλιέργειες, την ελαιοκαλλιέργεια, τα φρούτα, τους σπόρους σποράς, τα ενεργειακά φυτά μπορούμε να υποστηριχθούν σημαντικά έτσι ώστε να κατακτήσουν περισσότερο χώρο στις αγορές του κόσμου. Με πόρους που ξεπερνούν τα  450 εκ ευρώ  δίνουμε κίνητρα για την παραγωγή βιολογικών προϊόντων σε γεωργία και κτηνοτροφία, με 50 εκ ευρώ  υποστηρίζουμε τους παραγωγούς στην πιστοποίηση καλλιεργητικών μεθόδων ενώ στο πλαίσιο της νέα φιλοσοφίας της ΚΑΠ σχεδιάζουμε μέτρα ύψους 430 εκ ευρώ ετησίως που θα ενισχύουν την παραγωγή προϊόντων με μικρότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα.

Η εκπαίδευση  κατάρτιση, η συμβουλευτική υποστήριξη και η προώθηση της καινοτομίας  και ο ψηφιακός μετασχηματισμός στον πρωτογενή τομέα. Χρηματοδοτούμε με 80 εκ ευρώ τη δωρεάν πρόσβαση των παραγωγών σε ένα εκτεταμένο πρόγραμμα γεωργικών συμβουλών από εξειδικευμένους επιστήμονες που καλύπτουν όλες τις απαιτήσεις μιας σύγχρονης  γεωργικής επιχείρησης. Επανασχεδιάζουμε το πλαίσιο της γεωργικής εκπαίδευσης. Θέλουμε να είναι  ουσιαστική, να απευθύνεται σε διαρκώς και περισσότερους δικαιούχους, να είναι επαναλαμβανόμενη, κάθε εκπαιδευτικός κύκλος να είναι σύντομος, με σαφές εκπαιδευτικό πρόγραμμα, θεωρητικό και πρακτικό σκέλος, να έχει κάθετα ( ανά καλλιέργεια) αλλά και οριζόντια ( ανά διαδικασία, π.χ. περιβαλλοντική διαχείριση ή εμπορική, οικονομική δραστηριότητα) χαρακτηριστικά, να έχει ευελιξία ώστε να αντιμετωπίζει τις προκλήσεις που δημιουργούν έκτακτες ή νέες συνθήκες, κίνδυνοι ή ευκαιρίες.  Με 250 εκ ευρώ μέσα από τα σχέδια βελτίωσης που θα προκηρύξουμε το χειμώνα αλλά και 350 εκ ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης θα ενισχύσουμε επενδύσεις που θα ενσωματώνουν καινοτομία μέσα από την  ευφυή  γεωργία και  την γεωργία ακριβείας και θα προχωρούν σε αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων στον τομέα της σποροπαραγωγής, της φυτοπροστασίας της εκτροφής κ.α. Παράλληλα με 35 εκ ευρώ από το ταμείο ανάκαμψης θα στηρίξουμε τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της αγροτικής πολιτικής.

Για την Ελλάδα, ο αγροδιατροφικός κλάδος είναι θεμέλιος λίθος της κοινωνικής συνοχής. Μπορεί  να γίνει και αναπτυξιακό θεμέλιο.  Μπορεί να αποτελέσει στέρεα βάση για την αύξηση του εισοδήματος και της απασχόλησης εκατοντάδων χιλιάδων ανθρώπων στην ελληνική περιφέρεια. Για να πετύχουμε αυτό το στόχο δεν αντιμετωπίζουμε τη νέα ΚΑΠ σαν ένα κοστούμι, που μας αρέσει δεν μας αρέσει πρέπει να το φορέσουμε. Ούτε πολύ περισσότερο σαν έναν κουμπαρά,  που θα τροφοδοτεί με χρήματα τους λογαριασμούς των δικαιούχων.

Για μας η ΚΑΠ είναι το πιο σημαντικό από τα εργαλεία που έχουμε στα χέρια μας προκειμένου να σχεδιάσουμε και να υλοποιήσουμε μια αγροτική πολιτική  με στόχους και προτεραιότητες. Μια πολιτική που θα εξασφαλίζει την ζωντάνια της ελληνικής υπαίθρου, την συνεκτικότητα της ελληνικής κοινωνίας και την αξιοπρέπεια των Ελληνίδων και των Ελλήνων παραγωγών».

Σχετικές αναρτήσεις

Ο ΕΛΓΟ-ΔΗΜΗΤΡΑ κύριος οργανισμός διαμόρφωσης της αγροτικής πολιτικής

efthia

Αποζημιώσεις 110 εκ. ευρώ καταβάλλονται αύριο από τον ΕΛΓΑ

efthia

Παράταση μέχρι τις 31 Μάρτη για πληρωμή της ειδικής εισφοράς του ΕΛΓΑ

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο