Περιφέρεια

Ηλίας Κυρμανίδης: Τα έργα που ενέκρινε το ΠΣ για τη Φθιώτιδα

Στον απόηχο της χθεσινής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς, ο Αντιπεριφερειάρχης Φθιώτιδας Ηλίας Κυρμανίδης, ανακοίνωσε τα ακόλουθα:

«Ευχαριστούμε επίσης και εκείνους που με τον εποικοδομητικό τους αντίλογο συμβάλλουν στην καλύτερη λειτουργία και στην αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αναγκών που απασχολούν την Περιφερειακή μας Ενότητα, η ικανοποίηση των οποίων πέρα από παρατάξεις και ιδεολογικοπολιτικούς χώρους, αποτελεί κοινό μας τόπο.

Ειδικότερα :

Τροποποιήσαμε διατάξεις της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λαμιέων για το έργο “ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΚΟΛΥΜΒΗΤΗΡΙΟΥ ΛΑΜΙΑΣ”. Υπενθυμίζουμε ότι είναι έργο με προϋπολογισμό 9.500.000 €, το οποίο χρηματοδοτείται αποκλειστικά από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων της Περιφέρειας και αφορά στο σύνολο των εργασιών που απαιτούνται : α. Για την ολοκλήρωση της κατασκευής μέχρι την πλήρη λειτουργία, τόσο του κυρίως όσο και των βοηθητικών χώρων του κολυμβητηρίου, β. Σε εργασίες στον περιβάλλοντα χώρο (προσβασιμότητα, θέσεις σταθμευσης, κ.λ.π). Το έργο βρίσκεται στο στάδιο έναρξης των εργασιών.

Εγκρίθηκε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της 5ης Υ.Π.Ε. Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας για το έργο ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΙΑΤΡΕΙΟΥ ΜΑΛΕΣΙΝΑΣ”.  Πρόκειται για έργο που αρχικά εντάχθηκε πρίν από δεκαπέντε χρόνια περίπου. Πλέον, με γρήγορες και συντονισμένες ενέργειες προχωρούμε στην αποπεράτωσή του με προϋπολογισμό 900.000 € και αφορά σε οικοδομικές εργασίες στους κύριους και βοηθητικούς χώρους, καθώς και στην αποπεράτωση δικτύων και ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων.  Μετά την υπογραφή της προγραμματικής σύμβασης ξεκινά άμεσα η διαγωνιστική διαδικασία για την ανάδειξη μειοδότη αναδόχου. Παράλληλα βρισκόμαστε σε άμεση και συνεχή συνεργασία τόσο με τη Διοίκηση της 5ης Υ.Π.Ε. όσο και με το αρμόδιο Υπουργείο, έτσι ώστε ταυτόχρονα με τις κατασκευαστικές εργασίες να ολοκληρωθούν και οι απαραίτητες διοικητικές και διαδικαστικές πράξεις (στελέχωση και προμήθεια εξοπλισμού) για να μην χαθεί πολύτιμος χρόνος για την πλήρη λειτουργία του ιατρείου.

Εγκρίθηκε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Λιμενικού Ταμείου Φθιώτιδας για τη μελέτη “ΕΠΕΚΤΑΣΗΣ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ ΣΤΟΝ ΚΑΡΑΒΟΜΥΛΟ”. Αφορά στην εκπόνηση μελετών και ειδικότερα : α. προσαύξηση τεχνικού (λιμενικού) συμβατικού αντικειμένου – κατασκευή υπήνεμου μώλου, β. ακτομηχανική μελέτη, και γ. μελέτη Ειδικής Οικολογικής Αξιολόγησης (NATURA), έπειτα από υπόδειξη της Επιτροπής Σχεδιασμού Ανάπτυξης Λιμένων (ΕΣΑΛ) προκειμένου να λάβουμε την περιβαλλοντική αδειοδότηση.  Πρόκειται για μελέτη ενταγμένη στο Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων από το 2006, η οποία άρχισε να εκπονείται από τις 06/04/2010 και προβλέπει την επέκταση της προβλήτας, κρηπιδόματα, εκβαθύνσεις και ηλεκτρομηχανολογικές εγκαταστάσεις στο αλιευτικό καταφύγιο του Καραβομύλου.  Μετά από πολυετή καθυστέρηση συντονίζουμε και εντείνουμε τις δράσεις μας, ώστε να αναπληρώσουμε κατά το δυνατό το χρόνο που ήδη έχει χαθεί.

Εγκρίθηκε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού για το έργο “ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΑΙ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΣΚΛΗΠΙΕΙΟΥ ΔΑΦΝΟΥΝΤΟΣ ΣΤΟΝ ΑΓ.  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ”.

Το έργο με προϋπολογισμό  1.350.000 € χρηματοδοτείται αποκλειστικά από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας. Πρόκειται για τμήματα της αρχαίας πόλης “Δαφνούς” που ήταν λιμάνι των Φωκέων και των Λοκρών, στα σύνορα Επικνημίδιας και Οπούντιας Λοκρίδας και αποκαλύφθηκε κατά την κατασκευή του αυτοκινητοδρόμου ΠΑΘΕ. Η ανάδειξή του είναι ύψιστης ιστορικής, πολιτιστικής, αλλά και τουριστικής αξίας.

Το έργο θα υλοποιηθεί με δύο υποέργα ως εξής:

Υποέργο 1 : Περιλαμβάνει εργασίες δομικών επεμβάσεων, στερέωσης λίθων καθώς και άλλες εργασίες αποκατάστασης στο μνημείο και τοποθέτηση πινακίδων ενημέρωσης, και θα εκτελεστεί από το Υπουργείο Πολιτισμού.

Υποέργο 2: Περιλαμβάνει εργασίες διαμόρφωσης του περιβάλλοντος χώρου, τη δημιουργία χώρου στάθμευσης, την κατασκευή φυλακίου με χώρους υγιεινής, την περίφραξη του αρχαιολογικού χώρου του μνημείου και την σύνδεσή του με το οδικό δίκτυο, που θα εκτελεστούν από την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας.

Εγκρίθηκε το σχέδιο προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Λοκρών για το έργο “ΔΡΟΜΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ – ΟΡΧΟΜΕΝΟΣ”. Πρόκειται για ένα έργο που ξεκίνησε πρίν από 15 χρόνια περίπου και μέχρι το 2012 κατασκευάστηκε ένα μικρό τμήμα του.  Σήμερα προχωράμε στην αποπεράτωση του με προϋπολογισμό 2.000.000 € που αφορούν στην κατασκευή του και στις απαιτούμενες απαλλοτριώσεις.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του ΤΟΕΒ Αμουρίου – Λιανοκλαδίου – Ζηλευτού για το έργο

“ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΑΡΔΕΥΤΙΚΩΝ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ”.  Με γοργούς ρυθμούς ολοκληρώνεται η αποπεράτωση του φυσικού αντικειμένου του έργου και στο αμέσως επόμενο στάδιο θα συντελεστεί και η οριστική παραλαβή του.

Εγκρίθηκε η πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ένταξη νέου έργου που αφορά στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στην άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή του Δήμου Καμένων Βούρλων με προτεινόμενο προϋπολογισμό 2.947.000 €.

Εγκρίθηκε η πρόταση προς το Υπουργείο Ανάπτυξης για την ένταξη νέου έργου που αφορά στην αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών και στην άμεση διαχείριση των συνεπειών που προέκυψαν από τα ακραία καιρικά φαινόμενα που έπληξαν την περιοχή του Δήμου Λοκρών με προτεινόμενο προϋπολογισμό 1.000.000 €.

Εγκρίθηκε η τροποποίηση του πίνακα υποέργων του έργου “ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΚΣΥΓΧΡΟΝΙΣΜΟΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΑΣ”, το οποίο ειδικότερα αφορά στην αποκατάσταση των όψεων του κτιρίου που στεγάζεται το Διοικητήριο της Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας.

Όλα τα παραπάνω έργα είναι αποτέλεσμα κοινών συντονισμένων δράσεων και συνεργειών. Σε αυτά αλλά και γενικότερα σε όλα τα έργα αυτού του είδους απαιτείται τόσο σε πολιτικό όσο και σε διοικητικό – υπηρεσιακό επίπεδο μεγάλος χρόνος και επιπόνη προσπάθεια πολλών ανθρώπων.

Σχετικές αναρτήσεις

Έκτακτο Περιφερειακό Συμβούλιο σήμερα για τον Τάσο Χρονά

efthia

Διπλή συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου την Τρίτη στη Λαμία

efthia

Στον Εισαγγελέα στέλνει τις τηλεφωνικές απάτες η Περιφέρεια

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο