Πολιτική

Οι Ιαματικές πηγές προοπτική για τον εναλλακτικό τουρισμό της χώρας

     O βουλευτής Γιώργος Κοτρωνιάς μίλησε χθες στην ολομέλεια της Βουλής στη συζήτηση για το Σ/Ν του  Υπουργείου Τουρισμού, με τίτλο: «Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού,  Ιαματικές Πηγές Ελλάδας και άλλες ρυθμίσεις για την ενίσχυση της τουριστικής ανάπτυξης ».

    Διαβάστε αναλυτικά την ομιλία  του…

«…….Η ανάγκη για θωράκιση και ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος είναι επιτακτική, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του και να αποφευχθούν οι χρόνιες αστοχίες του παρελθόντος.

Σ’ αυτές τις σύγχρονες ανάγκες ενός βιώσιμου τουριστικού προϊόντος, έρχεται να απαντήσει το  Υπουργείο Τουρισμού, με ένα καθαρά αναπτυξιακό νομοσχέδιο,  που έχει ως στόχο την ενίσχυση της τουριστικής εικόνας της χώρας, αξιοποιώντας όλη τη δυναμική της και τον γεωμορφολογικό της πλούτο. 

Το πρώτο μέρος του νομοσχεδίου αφορά τους Πρότυπους Τουριστικούς Προορισμούς Ολοκληρωμένης Διαχείρισης, οι οποίοι θα αξιοποιούν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της κάθε περιοχής για την επίτευξη υψηλών ρυθμών τουριστικής ανάπτυξης, καθώς και τους Οργανισμούς Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού, μέσω των οποίων δημιουργείται πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ της κεντρικής διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, ώστε να διευκολύνεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση σημαντικών δράσεων που αποσκοπούν στην προώθηση της τουριστικής ανάπτυξης της χώρας.

Οι Οργανισμοί Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού στις περιοχές που έχουν χαρακτηριστεί ως Πρότυποι Τουριστικοί Προορισμοί, υποχρεούνται να συστήσουν Παρατηρητήριο Βιώσιμης Τουριστικής Ανάπτυξης, με σκοπό τη μελέτη της τουριστικής αγοράς και την πρόταση στοχευμένων μέτρων αναπτυξιακού χαρακτήρα.

Τέλος, για την εκπλήρωση του έργου του, κάθε Οργανισμός Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμού μπορεί να συμπράττει, με επαγγελματικές ενώσεις προσώπων, επιχειρήσεις και φορείς του ιδιωτικού τομέα, τουριστικούς οργανισμούς και πράκτορες, καθώς και συνεργατικούς σχηματισμούς επιχειρήσεων (cluster), με στόχο τη διασφάλιση της ποιότητας του προσφερόμενου τουριστικού προϊόντος.

Και αυτό, όπως και όλα τα νομοσχέδια τα οποία έχουμε ψηφίσει αυτά τα δύο χρόνια συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό του κράτους βάζοντας την χώρα σε ευνοϊκό περιβάλλον ανάπτυξης.

Όμως δεν φτάνει μόνο αυτό, πρέπει όλος ο κρατικός μηχανισμός σε όλες τις βαθμίδες του να έχει την δυνατότητα να εφαρμόζει αυτούς τους νόμους που ψηφίζουμε και να παράγει αποτέλεσμα.

Και το λέω αυτό γιατί έχοντας συμμετάσχει ως Δήμαρχος στον Σύνδεσμο Δήμων Ιαματικών Πηγών Ελλάδος, αλλά και από την τωρινή θεσμική μου θέση, γνωρίζω καλά τα προβλήματα και τις καθυστερήσεις για την αναγνώριση των πηγών, καθώς και τις δυσκολίες χρηματοδότησης μελετών και αναπτυξιακών προτάσεων.

Θα αναφέρω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα, που αφορά τις ιαματικές πηγές Καλλιδρόμου, τα ονομαζόμενα Ψωρονέρια, που βρίσκονται έξω από τη Λαμία και τις οποίες το 2014 μετά από Διαπραγμάτευση με τα τότε «Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα» που τώρα ονομάζονται «Εταιρεία Ακινήτων του Δημοσίου» ΕΤΑΔ, συμφωνήσαμε να παραχωρηθούν στο Δήμο Λαμιέων για 25 χρόνια και υπογράψαμε το σχετικό συμφωνητικό.

Με την αλλαγή της δημοτικής αρχής του 2015 δεν ενεργοποιήθηκε το συμφωνητικό αυτό και έμεινε ανενεργό μέχρι σήμερα.

Με την σύμφωνη γνώμη της σημερινής δημοτικής αρχής, ζήτησα από την ΕΤΑΔ να ενεργοποιηθεί η παλαιά σύμβαση ή με νέους όρους να γίνει καινούργια έτσι ώστε ένα άχρηστο για το ελληνικό δημόσιο, ακίνητο, που μόνον προβλήματα δημιουργεί, να αξιοποιηθεί και να αναδειχθεί με τον καλύτερο τρόπο, και αντί προβλημάτων να φέρει και έσοδα στο ελληνικό Δημόσιο, το οποίο ανέξοδα θα αξιοποιήσει ένα ακίνητό του, συμβάλλοντας συγχρόνως στην ανάπτυξη του Δήμου και της περιοχής προς όφελος τελικά της κοινωνίας.

Για ανεξήγητους για μένα λόγους, μέχρι σήμερα δεν έχει προχωρήσει η εν λόγω εταιρεία, της οποίας προφανώς ο σκοπός είναι η αξιοποίηση των ακινήτων του δημοσίου, σε καμία ενέργεια προς την κατεύθυνση αυτή. Ακόμα και αν δεν συμφωνεί με την υπογραφείσα το 2014 σύμβαση, δεν μπήκε στον κόπο να ενημερώσει έναν Βουλευτή του Ελληνικού Κοινοβουλίου για την πρόθεσή της, ή τέλος πάντων το σχέδιό της για διαφορετικό ίσως τρόπο αξιοποίησης του εν λόγω ακινήτου των ιαματικών πηγών Καλλιδρόμου.

Ένα ακόμα παράδειγμα, που όμως έχει αίσιο τέλος, αφορά τις ιαματικές πηγές στα Καμένα Βούρλα, όπου είχα επανειλημμένα υποβάλει πρόταση στο ΤΑΙΠΕΔ να γίνει ο επί σειρά ετών συνεχώς αναβαλλόμενος διαγωνισμός για το συγκρότημα «Γαλήνη» με τη ρήτρα ότι, ο ανάδοχος που θα αναλάβει το «Γαλήνη» θα υποχρεούται να λειτουργεί και το υδροθεραπευτήριο «Ιπποκράτης», το οποίο δίνει ζωή σε όλα τα μικρά ξενοδοχεία της περιοχής. Στην τελευταία μας συνάντηση με τον σημερινό Διευθύνοντα Σύμβουλο, ενημερώθηκα ότι εκκρεμούσε η αδειοδότηση από την Διεύθυνση Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης και εκφράζω σήμερα την ικανοποίησή μου γιατί τελικά προχωράει η προκήρυξη.

Ιδιαίτερα θα σταθώ στο δεύτερο μέρος του παρόντος, καθώς θεωρώ ότι η ίδρυση της ανώνυμης εταιρίας με την επωνυμία Ιαματικές Πήγες Ελλάδος ΙΠΕ Α.Ε, αποτελεί ένα ουσιαστικό βήμα για την ανάπτυξη του ιαματικού τουρισμού στη χώρα.

Και στο παρελθόν έχω αναφερθεί στην επιτυχή διαβούλευση του Υπουργείου Τουρισμού κατά την μελέτη και σύσταση της «ΙΠΕ ΑΕ» με τον σύνδεσμο ιαματικών πηγών Ελλάδος, ώστε η Τοπική Αυτοδιοίκηση να έχει τον πρώτο λόγο στην αξιοποίηση των ιαματικών πηγών που βρίσκονται μέσα στα όριά της.

Η ίδρυση μίας ανώνυμης εταιρίας από το Υπουργείο Τουρισμού, θεωρώ ότι είναι στη σωστή κατεύθυνση ώστε με ένα ευέλικτο σχήμα να προωθηθούν σύντομα οι αναγνωρίσεις όλων των ιαματικών πηγών και να δοθεί η δυνατότητα να επισπεύδεται η παραγωγή μελετών, επενδυτικών σχεδίων, η κατασκευή έργων και εν γένει η μόχλευση κεφαλαίων, ειδικά των ιαματικών πηγών εθνικής σημασίας, αλλά και των πηγών τοπικής σημασίας, που εκμεταλλεύονται οι δήμοι της χώρας.

Και αυτό, διότι προβλέπεται ότι με ύπαρξη του ειδικού σήματος λειτουργίας, χρειάζεται η σύμφωνη γνώμη του Δημοτικού Συμβουλίου προκειμένου η ιαματική πηγή να ενταχθεί στην ΙΠΕ Α.Ε και σε όλες τις άλλες περιπτώσεις θα πρέπει εντός έξι μηνών από την ψήφιση του νόμου, τα δημοτικά συμβούλια να εκδώσουν αποφάσεις αξιοποίησης των πηγών τους και στη συνέχεια θα έχουν τέσσερα χρόνια περιθώριο, προκειμένου να καταθέσουν οικονομοτεχνική μελέτη επενδυτικού σχεδίου του ιαματικού πόρου στην ΙΠΕ Α.Ε και συνολικά δέκα χρόνια για να ολοκληρώσουν τα έργα αξιοποίησης, από την έκδοση της σχετικής απόφασης.

Με δεδομένα όλα τα παραπάνω, νομίζω ότι ανοίγει επιτέλους ο δρόμος για την γρήγορη αξιοποίηση των ιαματικών πηγών της χώρας μας, δίνοντας προοπτική σε μια από τις σημαντικότερες μορφές εναλλακτικού τουρισμού».

 

Σχετικές αναρτήσεις

Σαρακιώτης: Ένα εκλογικό αποτέλεσμα δεν μπορεί να αμνηστεύσει τα λάθη της Κυβέρνησης της Ν.Δ.

efthia

Στην πρόεδρο της Δημοκρατίας η διάλυση της Βουλής και η προκήρυξη εκλογών

efthia

Σαρακιώτης: Η θέση του ΣΥΡΙΖΑ απέναντι στην έμφυλη βία είναι αδιαπραγμάτευτη

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο