Περιφέρεια

Την Πέμπτη στη Θήβα η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς

Μαραθώνια προβλέπεται να είναι η συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς που θα συνεδριάσει τελικά την ερχόμενη Πέμπτη 9 Μάρτη στη Θήβα, με 37 θέματα στην ημερήσια διάταξη.

***   Η συνεδρίαση θα μεταδοθεί ζωντανά από το κανάλι της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας στο YouTube.

Αναλυτικά:

Θέμα 1ο Επικύρωση πρακτικών της 19ης Τακτικής συνεδρίασης της 01.12.2022, της 20ης Τακτικής συνεδρίασης της 06.12.2022, της 21ης Ειδικής συνεδρίασης της 13.12.2022 και της 22ης Τακτικής συνεδρίασης του Περιφερειακού Συμβουλίου Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 2ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού ορισμένου χρόνου, διάρκειας δύο (2) μηνών, για αντιμετώπιση κατεπειγουσών, εποχικών και πρόσκαιρων αναγκών- πολιτική προστασία της Π. Ε. Φωκίδας.

Θέμα 3ο Έγκριση πρόσληψης στην Αυτοτελή Δ/νση Πολιτικής Προστασίας Π. Στ. Ε. προσωπικού με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας έως οκτώ (8) μήνες, για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων αναγκών λόγω κήρυξης περιοχών της Π.Ε. Φθιώτιδας σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης Πολιτικής Προστασίας.

Θέμα 4ο Προγραμματισμός προσλήψεων εκτάκτου προσωπικού με κάλυψη της δαπάνης υπό μορφή αντιτίμου για το έτος 2023.

Θέμα 5ο Πολυετής προγραμματισμός ανθρώπινου δυναμικού δημόσιας διοίκησης 2024 – 2027.

Θέμα 6ο Έγκριση Πρωτοκόλλων Παραλαβής Υπηρεσιών για την Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας στη ΒΟΙΩΤΙΑ – (Τροποποίηση/ Παράταση Συμβάσεων).

Θέμα 7ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής υπηρεσιών της Π.Ε. Φθιώτιδας.

Θέμα 8ο Έγκριση πρωτοκόλλων παραλαβής παροχής υπηρεσιών της τροποποιημένης σύμβασης «Προμήθεια οχημάτων μέσω λειτουργικής χρηματοδοτικής μίσθωσης για τις ανάγκες των υπηρεσιών της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας», της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Θέμα 9ο Εκποίηση μη λειτουργικού μηχανογραφικού εξο̟πλισμού της Περιφερειακής Ενότητας Εύβοιας.

Θέμα 10ο Τροποποιήσεις υφιστάμενων δρομολογίων μεταφοράς μαθητών της Π.Ε. Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023 (18η κατάσταση).

Θέμα 11ο Έγκριση τροποποίησης σύμβασης της ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑΣ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΤΑΞΙ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΣ για την ανάθεση συμβάσεων παροχής υπηρεσιών «Μεταφοράς Μαθητών των δημόσιων σχολικών μονάδων Α΄/θμιας & Β’/θμιας Εκπαίδευσης, χωρικής αρμοδιότητας Περιφερειακής Ενότητας Φθιώτιδας για το σχολικό έτος 2022-2023, συνολικού προϋπολογισμού 175.937,58€ άνευ ΦΠΑ, συμπεριλαμβανομένου δικαίωμα προαίρεσης 30%, στα πλαίσια εφαρμογής του Δυναμικού Συστήματος Αγορών (ΔΣΑ) με τη χρήση του ΕΣΗΔΗΣ – (Αριθμ. 17ης Πρόσκλησης Υποβολής Οικονομικών Προσφορών αρ. πρωτ. 215573/5774/27-09- 2022).

Θέμα 12ο Έγκριση κυκλοφοριακών ρυθμίσεων του άρθρου 52 του Ν. 2696/1999 (Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας) σε οδικό τμήμα της Ε.Ο. 77 από τέλος σχεδίου Πόλεως Χαλκίδας έως το όριο του οικισμού Καστέλλας, από τη χ.θ. 10+700 έως τη χ.θ.14+800 της Ε.Ο. 77, αρμοδιότητας ΠΕ Εύβοιας.

Θέμα 13ο Έγκριση της ετήσιας έκθεσης της Δ/νσης Κοινωνικής Μέριμνας Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, έτους 2022, στο πλαίσιο του Εθνικού Μηχανισμού Συντονισμού, Παρακολούθησης και Αξιολόγησης των Πολιτικών Κοινωνικής Ένταξης και Κοινωνικής Συνοχής.

Θέμα 14ο Έγκριση 2ης τροποποίησης τεχνικού προγράμματος Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023.

Θέμα 15ο Έγκριση αναμορφωμένου Ολοκληρωμένου Πλαισίου Δράσης( ΟΠΔ) οικονομικού έτους 2023.

Θέμα 16ο 2η τροποποίηση προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2023, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας.

Θέμα 17ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Μακρακώμης και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» του Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο: «Συμπληρωματικές μελέτες συντήρησης τοιχογραφιών, τέμπλου, ξύλινων και λίθινων στοιχείων του Ι.Ν. Αγίου Νικολάου Πάππας Δ. Μακρακώμης Φθιώτιδας» ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Θέμα 18ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση Υποδομών Ι.Ν. Αγ. Κωνσταντίνου Μαγνησίας Λαμίας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 19ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για το έργο με τίτλο: «Συντήρηση κτηριακών υποδομών Δημοτικού Σταδίου Ορχομενού», ορισμού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Θέμα 20ο Παράταση της Προγραμματικής Σύμβασης του έργου με τίτλο: «Μελέτη Περιβαλλοντικών Παραμέτρων της Περιοχής Αλιβερίου στα πλαίσια και σε συνεργασία με το Παρατηρητήριο Περιβάλλοντος της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας για την τσιμεντοβιομηχανία στα όρια δραστηριοποίησής της στην Περιφέρεια Στερεάς»

Θέμα 21ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας και του Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Κομποτάδων για το έργο με τίτλο: «Παροχή Υπηρεσίας για σύνταξη φακέλου για την στερέωση, αποκατάσταση και συντήρηση καμπαναριού Ιερού Ναού Αγίας Παρασκευής Κομποτάδων Π.Ε. Φθιώτιδας» εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 22ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Αμφίκλειας-Ελάτειας και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» του Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο: «Επικαιροποίηση Μελέτης με σκοπό την ωρίμανση του έργου: Αποκατάσταση Ιεράς Μονής Προφήτη Ηλία Κάρκαρη Ζελίου» ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Θέμα 23ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Ορχομενού για το έργο με τίτλο: «Κατασκευή Στεγάστρου Λαϊκής Αγοράς Ορχομενού», ορισμού μέλους στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Θέμα 24ο Έγκριση τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Δήμου Τανάγρας για τη μελέτη της ΣΑΜΠ 066 με Κ.Α. 2019ΜΠ06600003 (Κ.E. MIS ΣΤΟ ΠΣ ΕΠΑ: 5200491) και τίτλο: «Ανάπλαση Εισόδου και Διαμόρφωση Πλατείας Οικισμού Σχηματαρίου».

Θέμα 25ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης Πολιτισμικής Ανάπτυξης μεταξύ του ΥΠΠΟΑ, της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Στυλίδας και της Ιεράς Μητρόπολης Φθιώτιδας για το έργο που θα χρηματοδοτηθεί από το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΣΤΕΡΕΑ ΕΛΛΑΔΑ» του Άξονα Προτεραιότητας 06 με τίτλο: «Εκπόνηση βασικών μελετών για την εκτέλεση του έργου αποκατάστασης της Ι.Μ. Παμμεγίστων Ταξιαρχών Νεράϊδας Στυλίδας» ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Θέμα 26ο Έγκριση 1ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) για την πράξη με τίτλο: «Εκπόνηση μελετών Ανάδειξης και Συντήρησης Αρχαιολογικού Χώρου Ιερού Αυλιδείας Αρτέμιδος και εκτέλεση πρόδρομων και υποστηρικτικών εργασιών των μελετών».

Θέμα 27ο Έγκριση 2ης τροποποίησης της προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠ.ΠΟ.Α.) για την πράξη με τίτλο: «Φωτισμός-Ανάδειξη του βραχώδους πρανούς του Κάστρου της νήσου Σκύρου».

Θέμα 28ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Γενικού Νοσοκομείου Χαλκίδας – Γ.Ν.-Κ.Υ. Καρύστου – Γ.Ν.-Κ.Υ. Κύμης και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την πράξη με τίτλο: «Ενεργειακή Αναβάθμιση λυόμενων κατασκευών Νοσοκομείου Χαλκίδας προοριζόμενα για χρήση από ΕΚΑΒ», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 29ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Ιερού Ναού Αγίου Δημητρίου Παραλίας Αυλίδος και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για το έργο με τίτλο: «Άρση επικινδυνότητας-καθαίρεση παλαιού καμπαναριού του Ι.Ν. Αγ. Δημητρίου Παραλίας Αυλίδας και αποκατάσταση παρακείμενου χώρου», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 30ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Δήμου Διρφύων – Μεσσαπίων και της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, για την πράξη με τίτλο: «Προμήθεια και τοποθέτηση χλοοτάπητα στα γήπεδα Πούρνου & Καθενών», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 31ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας και του Αναπτυξιακού Οργανισμού με την επωνυμία «ΣΚΑΠΑΝΗ Ανώνυμη Εταιρεία – Αναπτυξιακός Οργανισμός Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας» για το έργο με τίτλο: “Τεχνική υποστήριξη για την αξιοποίηση του κτηρίου της ΠΕ Ευρυτανίας” ορισμού μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης και εξουσιοδότησης του κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της.

Θέμα 32ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Καρπενησίου για το έργο με τίτλο: «Αποκατάσταση βλαβών – τεχνικά οδικού δικτύου Πετραλώνων» , εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 33ο Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, και του Δήμου Καρπενησίου για το έργο με τίτλο: «Βελτίωση οδού Ανιάδα – Βύθισμα – Ψιανά (α’ φάση)», εξουσιοδότηση κ. Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμό μελών στην Κοινή Επιτροπή Παρακολούθησης.

Θέμα 34ο Έγκριση Τροποποίησης της Σύμβασης 185629/553/11-8-2022 προμήθειας Τροφίμων ΤΕΒΑ.

Θέμα 35ο Έγκριση πρόσληψης προσωπικού με συμβάσεις μίσθωσης έργου στο πλαίσιο υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Προγράμματος με τίτλο ‘’Integrated Technological and Information Platform for wildfire Management – SILVANUS’’ το οποίο συγχρηματοδοτείται από το πρόγραμμα «HORIZON 2020».

Θέμα 36ο Έγκριση σύναψης σχεδίου Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού (ΥΠΠΟΑ), της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας, του Δήμου Δελφών, του Δήμου Δωρίδος και του Δικτύου για τον Πολιτισμό και τον Τουρισμό στη Φωκίδα “ΔΙΚΤΥΟ ΔΕΛΦΩΝ” για το έργο που θα συγχρηματοδοτηθεί από το Τεχνικό Πρόγραμμα των Περιφερειακών ΚΑΠ Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδας έτους 2023 και τον τακτικό

προϋπολογισμό των Δήμων Δελφών και Δωρίδος, με τίτλο: «Ανάπτυξη Προγραμμάτων Πολιτισμού και Τουρισμού στη Φωκίδα με έμφαση στον Πολιτιστικό ΤουρισμόΥποστήριξη Δραστηριοτήτων που αφορούν τον Πολιτισμό, τις Τέχνες και τον Τουρισμό στην Περιοχή των Δήμων Δελφών & Δωρίδος» εξουσιοδότηση κ.

Περιφερειάρχη για την υπογραφή της και ορισμός μελών στην Κοινή Επιτροπή

Παρακολούθησης.

Θέμα 37ο Έγκριση προσλήψεων τακτικού προσωπικού (θέσεις ανά κλάδο, ειδικότητα, Περιφερειακή Ενότητα και Δήμο έδρας της θέσης) στην Περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας, στο πλαίσιο του ετήσιου προγραμματισμού προσλήψεων για το έτος 2023, βάσει της υπ. αριθμ. 31/27-9-2022 Πράξης του Υπουργικού Συμβουλίου.

Σχετικές αναρτήσεις

Εγκρίθηκε ο απολογισμός 2022 του ΟΠΑΣΤΕ

efthia

84χρονος ασελγούσε σε ανήλικη έναντι αμοιβής

efthia

Τα δρομολόγια των Κινητών Αστυνομικών Μονάδων από 20 έως 26 Μάρτη

efthia
Φόρτωση....

Συνεχίζοντας να χρησιμοποιείτε την ιστοσελίδα, συμφωνείτε με τη χρήση των cookies. Περισσότερες πληροφορίες.

Οι ρυθμίσεις των cookies σε αυτή την ιστοσελίδα έχουν οριστεί σε "αποδοχή cookies" για να σας δώσουμε την καλύτερη δυνατή εμπειρία περιήγησης. Εάν συνεχίσετε να χρησιμοποιείτε αυτή την ιστοσελίδα χωρίς να αλλάξετε τις ρυθμίσεις των cookies σας ή κάνετε κλικ στο κουμπί "Κλείσιμο" παρακάτω τότε συναινείτε σε αυτό.

Κλείσιμο